پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسي نقش دوره هاي آموزش ضمن خدمت در عملكرد مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گرایش : بازاریابی

عنوان : بررسي تأثیر دوره هاي آموزش ضمن خدمت در عملكرد مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

دانشكده مديريت (گروه مديريت اجرايي)

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(MA)

گرايش: بازاريابي

عنوان:

بررسي تأثیر دوره هاي آموزش ضمن خدمت در عملكرد مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

استاد راهنما:

خانم دكتر مومني

استاد مشاور:

آقاي دكتر جفره

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه:

نيروي انساني مهمترين سرمايه دانشي يك سازمان مي باشد ازاين رو بعنوان منبع خلاقيت در سازمان به شمار مي آيد . سرمايه دانشي كاركنان يكي از اجزا اثر گذار در عملكرد سازمان می باشد و نه كافي نيروي انساني در يك سازمان كاربرد دارايي هاي ملموس را بالا برده و دارايي هاي نا‌ملموس را بكار مي اندازد. افزايش قابليت هاي كاركنان اثر مستقيمي بر بهبود نتايج مالي سازمان دارد. نيروي انساني به لحاظ قدرت تفكر و خلاقيت عامل مهمي در سازمان می باشد چرا كه هر گونه بهره وري تغيير و بهبود در نظام ها و فرآيندهاي فني و سازماني توسط انسانها صورت مي گيرد. بهره برداري از توان فكري و توانمندي هاي كاركنان سازمان كه به عنوان سرمايه نهفته از آن نام مي‌برند نيازمند به وجود آمدن ساختارهايي می باشد كه بتواند توانمند ي هاي كاركنان سازمان را در راستاي تحقق اهداف فعلي و آينده سازمان سوق دهد. مدير خواه براي سود يا بهره وري بيشتر سازمان کوشش كند يا كارآمدي و عملكرد بهتر كاركنان ، بايد پيوسته مراقب انگيزش وشايستگي افراد و گروههاي كاري باشد به تعبيري نيمي از وظيفه مدير جستجوي هميشگي راههاي افزايش سطح شايستگي كاركنان می باشد.

يكي از مسائل معمول درفراگرد مديريت اين می باشد كه بسياري از مديران در نشان دادن نقاط قوت كاركنان مؤثر هستند ولي در كمك به علت يابي ضعفها به همان ميزان اثربخش نيستند . به عبارت ديگر، بسياري از مديران در شناسايي مسأله قوي هستند ولي در تشخيص علت يا تحليل آن ضعيفند. مديران براي مؤثر بودن در ارزيابي عملكرد و حل مسائل بهره وري به تعيين علل پيدايش آنها نياز دارند.

مسئولين واحدهاي سازماني، ناگزيرند به موقعيت و موفقيت سازمان خود بيانديشند و يكي از گزينه‌ها براي بالاتر بردن رشد علمي سازمان حضور كاركنان در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت می باشد. سرپرستان عقیده دارند كه دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مي تواند قابليت هاي دانشي و مهارتي، رفتاري و توجه مناسبي را در كاركنان پرورش دهند. با اين همه، گاه عوامل زمينه ساز تغيير رفتار دركاركنان را مورد غفلت قرار مي دهند؛ كه چنين غفلتي تمام تلاشهاي آنان را در راستاي بهبود سازمان با ناكامي روبرو مي سازد.

جهان امروز، جهان تغيير و تحول می باشد. به ندرت روزی بدون نوآوری در جهان اقتصاد‌، تغيير در توليد يا وضعيت خدمات می گذارد. در چنين شرايطی بيشتر سازمان ها به دنبال راه حلی برای تطبيق با اين شرايط هستند‌. راه حلی كه توسط بيشتر صاحب‌نظران یاد شده، آموزش و بهسازی منابع انسانی می باشد. از لحاظ علمی نيز عوامل فرهنگی‌، اجتماعی، تكنولوژيك، اقتصادی و سياسی با هم تركيب شده اند تا سازمان ها را مجبور كنند به پتانسيل های اساسی به گونه كل و به آموزش به گونه خاص توجه بيشتری داشته باشند.

 تعيين دقيق اثرات و نتايج يك دوره آموزشی بر شركت كنندگان و تعيين دقيق نحوه عملكرد آن ها در بازگشت به محل كار خود در سازمان، فرايندی می باشد پيچيده و مشكل و گاه مبتنی بر قضاوت‌ای ذهنی كسانی می باشد كه هر چند در تهيه و اجرای مثل اینکهً موفقيت آميز يك دوره آموزشی كوشش بسيار به اقدام می آورند، اما كمتر به آثار و نتايج عملی دوره آموزشی توجه دارند.

آموزش ضمن خدمت يکی از مؤثرترين ابزارهای مديران برای مقابله با تغييرات محيطی بوده و ضامن ارايه مناسب خدمات، به خصوص در سازمان‌های خدماتی و دولتی می‌باشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نيازهای واقعی کارکنان تدوين و اجرا گردد، نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا می‌برد، بلکه بهبود مهارت‌های مديران و افزايش رضايت کارکنان و ارباب رجوع را نيز در پی خواهد داشت.

1-1- اظهار مسأله پژوهش

آموزش همواره به عنوان وسيله اي مطمئن در جهت بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكلات سازمان مد نظر بوده و فقدان آن باعث ايجاد معضلات متعددي در سازمان مي گردد.

سيستم آموزشي هر سازماني بايد طوري باشد كه اطلاعات، مهارتها و بينش لازم را به كاركنان ارائه كند تا براي احراز مشاغل مختلف همواره آمادگي كافي را داشته باشند بدين جهت به مقصود تربيت و تجهيز نيروي انساني سازمان و بهسازي و بهره گيري هرچه موثرتر از اين نيروها، آموزش بعنوان موثرترين عامل همواره اهميت خاصي داشته می باشد.

رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد، آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي گردد تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازمان و محيطي بطور موثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بر كارايي و بهره وري خود افزوده و عملكرد خود را بهبود بخشند. بنابراين آموزش و بهسازي، كوشش مداوم و برنامه ريزي شده بوسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني می باشد. سازمان يك سيستم پوياست ، زيرا شرايط و اوضاع محيطي بطور مداوم در حال تغيير می باشد و زیرا اين تغيير بر روي سازمان موثر می باشد ضروري می باشد كه سازمان براي حفظ و بقا، خود را با اين تغييرات وفق دهد.

به عقيده صاحبنظران علم مديريت سازمان بايد براي وفق با تغييرات محيطي و رشد و توسعه، بطور مداوم و مستمر اقدام به توسعه و بهسازي در خصوص چهار متغير نيروي انساني، تجهيزات و تكنولوژي، قوانين و مقررات و جو سازماني نمايد، مهمترين فعاليت بهسازي و توسعه نيروي انساني از طريق آموزش كاركنان ميسر مي گردد. بعبارت ديگر براي اينكه كاركنان بتوانند از عهده خواسته هاي جديد و مسائل و دشواريهاي تازه برآيند، مديران بايد امكانات لازم براي آموزش كاركنان خود را فراهم آورند تا آنان بتوانند با بهره گیری از فرصتهاي آموزشي ايجاد شده از تمام استعدادهاي خود بهره گرفته و پیش روی مسائل و مشكلات، واكنشي مناسب از خود بروز دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از آنجايي كه هزينه هاي آموزشي بالا بوده و مقدار گزافي از بودجه سازمان براي اين دوره هاي آموزشي در نظر گرفته مي گردد، اين هزينه ها خود دليل موجهي بر لزوم ارزشيابي عملكرد اين دوره‌هاي آموزشي مي باشد. بطور معمول ارايه يك دوره آموزشي جديد كار آساني می باشد، ولي اگر اين اقدام مورد ارزيابي قرار نگيرد امكان دارد بتوان هرگونه برنامه آموزشي را اثر بخش دانست و هزينه هنگفتي را براي آن در نظر گرفت ولي ممكن می باشد برنامه هاي آموزشي، اثربخشي و كارايي لازم را نداشته باشند. همچنين هيچگاه نمي توان بدون ارزيابي برنامه ها و دوره هاي آموزشي ادعا نمود كه آموزش هاي ارايه شده براي فراگيران ثمر بخش بوده و باعث بهبود دانش، مهارت و توجه در زمينه شغلي و حرفه اي شده می باشد يا خير ( دولان و شولر، 1375، 245).

لذا بر همين اساس مساله اصلي تحقيق آن می باشد كه بدانيم آيا شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت باعث بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران شده می باشد؟

2-1- هدف های پژوهش

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت می باشد از:

1- تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.

2- تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.

3- تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.

4- مشخص کردن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.

5- ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با بهره گیری از دوره هاي آموزش ضمن خدمت.

3-1- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن

همانطور كه مي دانيم نيروي انساني گرانترين و با ارزشترين سرمايه هر سازمان می باشد و آموزش نيروي انساني اساسي ترين تأثیر را در جهت هرچه كارآمدتر كردن كاركنان ايفا مي نمايد و درواقع آموزش يكي از ابزارهاي اساسي مديريت مي باشد، مشروط بر اينكه برنامه هاي آموزش در جهت تغيير و اصلاح كاركنان براي رسيدن به هدفهاي سازمان طرح ريزي شده باشد. مسلماً مديران با به وجود آمدن تغييرات روز افزون در ابزار و وسايل توليد و بهره گیری از روشهاي جديد بايد به فكر بهبود عملكرد و افزايش بهره وري كاركنان خود نيز باشند. بخش عظيمي از بهبود عملكرد كاركنان مستقيماً در ارتباط نزديك با آموزش (ضمن خدمت) مي باشد. در اين راستا علاوه بر در نظر داشتن آموزش بايد در نظر داشت كه اين مقوله به تنهايي راه گشاي مسائل و مشكلات سازمان نمي باشد.

شتاب گرفتن رخدادها، دامنه وسيع تغييرات، پيچيدگي روز افزون پديده ها، خروج سريع طریقه حوادث از سير و مدار مطلوب و عدم توانايي در تصحيح سير اين حوادث و در نتيجه گسترش بحران، همه و همه ما را بر اين مي دارد كه بيش از پيش برآينده تسلط پيدا كنيم، بنابراين بايد بياموزيم كه چگونه خود را با اين تغييرات انطباق دهيم؟ و چگونه آثار و نتايج تغييرات را حس و درك كنيم؟ و چگونه بر آن مسلط شويم و آن را اداره كنيم؟

بنابراين آموزش كاركنان، فرايندی می باشد كه انطباق و سازگاری كاركنان را با محيط متحول سازمان و انطباق بهتر سازمان را با محيط بيرون فراهم می آورد. بدين جهت سازمان به مقصود رسيدن به حد مطلوب اقتصادی و صنعتی، بايستی آموزش نيروی انسانی را درصدر اولويت های خود قرار داده و در زمينه تربيت مغزهای متفكر و مبتكر سرمايه گذاری كند. از اين رو برنامه ريزی های بزرگ و فراگير را بايد بر پايه انديشه های نو، آفريننده، پويا، پرتوان و توجه های سازنده، ديدگاه های تازه و تعهد و دلبستگی ژرف منابع انسانی در سازمان ها بنا نهاد. برای تحقق مقصود فوق می بايست همواره اين نيروی پر توان را در پرتو آموزش و پرورش مناسب و سازگار قرار داد.

اختصار اينكه به مقصود بهره گیری صحيح از تكنولوژي نوين، و متناسب کردن كاركنان با پيشرفتهاي علمي، ضرورت آموزش مداوم آشكار مي گردد و به همين دليل می باشد كه سازمانها سالانه مبالغ زيادي را صرف آموزش و بهسازي نيروي انساني خود مي كنند بنابراين ضرورت بررسي اين موضوع كه آيا آموزش كاركنان با در نظر داشتن هزينه هاي آن باعث بهبود عملكرد نيروي انساني مي گردد يا نه؟ كاملا واضح و روشن مي نمايد(بتوني،1369 ، 29)

با در نظر داشتن اظهارات فوق نتايج اين تحقيق مي تواند ضمن روشن کردن نقاط قوت و ضعف آموزش‌ها، دراصلاح و بهبود آموزشهاي آتي موثر واقع گردد.

تعداد صفحه : 183

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان