آموزشی

چی واسه کارمندان شما بیشتر از حقوق دریافتی اهمیت داره؟

    پول خوشحالی نمی آورد Glassdoor.com یکی از معتبرترین سایتای بررسی وضعیت مشاغل و امتحان رضایت شغلیه. طبق آزمایشای انجام شده به وسیله بررسی گران این سایت، «حقوق بالا» مهم ترین عامل تعیین کننده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

چه مهارت هایی از شما یک کارآفرین می سازه؟

  ذهنای کارآفرین و ایده های اونا، واسه هر سازمانی ارزش فوق العاده زیادی دارن. ما در واحد تحقیقات مجله کار و کاسبی هاروارد، تحلیلی درباره گروهی از کارآفرینان انجام دادیم که کارآفرینی براشون مثل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل